Blogg

Graviditetstest – frågor och svar

graviditetstest

Om du misstänker att du är gravid så kommer du troligen att ta ett hembaserat graviditetstest. Och varför inte? De finns enkelt tillgängliga, är enkla att använda och du kan lugna ditt sinne, för att inte tala om hur snabba resultaten är.

Här följer lite populära frågor och svar om graviditetstest.

Vad är ett graviditetstest?

Graviditetstest är oftast enkla urinprov som visar om en kvinna är gravid. De testar ett hormon som kallas humant koriongonadotropin (hCG). hCG frigörs när ett befruktat ägg fäster sig vid slemhinnan i livmodern. hCG finnas endast i en kvinnas kropp om hon är gravid.

Du kan antingen ta ett graviditetstest hemma eller gå till en läkare för att få ett utfört. Hembaserade graviditetstest finns hos Oliver & Eva och kostar endast 50-70 kr – givetivs med fri frakt över 500 kr. Om du genomför ett hembaserat test, så är det viktigt att följa alla anvisningar i paketet. Resultaten kommer att vara antingen positivt — vilket innebär att du är gravid —eller negativt — vilket betyder att du inte är gravid.

Vårdgivare kan också ta prover på om du är gravid genom blodprov. Men blodbaserade graviditetstest genomförs sällan. Denna sida fokuserar på urinbaserade graviditetstest.

Hur funkar graviditetstest?

Graviditetstest upptäcker närvaron av ett hormon som produceras av gravida kvinnor efter befruktningen, som kallas för humant koriongonadotropin (hCG). Under 1970-talet användes en metod som kallades för ring- eller röragglutinationstest, där provrör innehållande färdigpackade röda blodkroppar användes för att upptäcka hCG i urinen. Om en ring sågs i botten av röret efter urinprovet hade tillsats, så visade testet sig vara positivt. Dessa test är mycket känsliga för rörelser och mänskliga fel, så de används sällan idag.

De testutrustningar som du hittar i dag är mycket mer sofistikerade. Märken som RFSU:s Graviditetstest och Graviditetstest Testa Tidigt innehåller speciella antikroppar som upptäcker ytterst små spår av hCG i urinen. Antikropparna är molekyler belagda med en substans som binder till graviditetshormonet om det finns närvarande. Testerna är enkla att använda: ett urinprov kombineras med antikropparna i en speciell behållare och testet är tidsinställt. En färgförändring indikerar ett positivt eller negativt resultat.

Hur genomför jag att hembaserat graviditetstest?

Kontrollera först utgångsdatumet på förpackningen så att den inte har utgått, vilket är extra viktigt om du har haft den liggandes ett tag. Om du har förvarat testet någonstans där det blir fuktigt eller varmt, såsom badrummet, så kan det ha försämrats. I detta fall, så är det bättre att kasta det och införskaffa ett nytt.

Ta testet det första du gör på morgonen för bästa resultat eftersom ditt urin är mest koncentrerat då. Läs anvisningarna noga eftersom de varierar mellan varumärken. Vissa kräver att du urinerar i en kopp och sedan använder en medföljande sticka och placerar ett litet prov i testet med. Andra låter dig att urinera direkt i testprovet. Och vissa låter dig göra som du vill.

Testerna varierar också i hur de visar resultaten: till exempelvis så visar vissa rosa eller blå linjer på testremsan, medan andra visar ett rött plus- eller minustecken i ett fönster. Många tester har nu digitala avläsningar som visar dig i ord om du är gravid eller inte. De flesta har en kontrollindikator (ofta en ytterligare linje eller symbol) som är tänkt att ange om testet är giltigt eller inte.

Om kontrollampan inte visas korrekt, kan testet vara fel. Om detta händer dig, kan du oftast ringa tillverkaren och be dem att skicka en ny, även om det kanske inte hinner komma tillräckligt nog för dig att kunna använda den under samma månad.

Om testet visar ett negativt eller ett svagt positivt resultat, vänta några dagar eller en vecka och försök igen om du fortfarande inte har fått din mens. En möjlighet är att du har haft ägglossningen senare i cykeln än du trodde och tog testet för tidigt för att få ett positivt resultat.

Vad du än gör, ta inte för givet att ett negativt resultat innebär att du inte är gravid. Om du inte får din mens som väntat, kom ihåg att du fortfarande kan ha blivit med barn (börja inte dricka alkohol eller göra andra farliga saker under en vanlig graviditet). Om du fortfarande inte har fått din mens eller ett positivt resultat efter ytterligare en vecka, boka tid hos din läkare för att ta reda på varför.

Hur skiljer sig hembaserade graviditetstest från tester som genomförs på sjukhus?

Ofta finns det ingen skillnad. Många vårdgivare använder ett urinbaserat graviditetstest, precis som du gör hemma.

Blodprover för att upptäcka graviditet används oftast för att ta reda på exakt hur mycket hCG det finns i blodet, eller vad som händer med nivån över tid. Detta görs för att se om du har missfall.

Hur sent efter en utebliven mens kan jag ta ett hemtest och fortfarande få säkra resultat?

Många hembaserade graviditetstest påstår sig vara 99% träffsäkra efter första dagen av din uteblivna mens. Men forskning visar att de flesta hemtesterna ofta inte har rätt så tidigt efter utebliven mens. När de väl har det, så är resultaten ofta så svaga att de missförstås. Om du kan vänta en vecka efter din uteblivna mens, så kommer de flesta hemtesterna att ge dig säkra svar. Fråga din läkare efter ett känsligare test om du vill ha svar tidigare.

Hur träffsäkra är hembaserade graviditetstest?

Hembaserade graviditetstest kan vara mycket träffsäkra, men det beror dock på:

  • När du genomför dem — Mängden hCG eller graviditetshormon i din urin ökar med tiden. Ju tidigare efter en utebliven mens som du tar testet, desto svårare är det att upptäcka hCG. Många hemtester påstår sig att vara 99% korrekta efter första dagen av utebliven mens. Men forskning visar att de flesta hemtester inte alltid upptäcker låga nivåer av hCG som vanligen brukar visa sig i början av graviditeten. Och när de gör det, så är resultaten ofta mycket svaga. De flesta hemtester kan träffsäkert upptäcka graviditeter efter en vecka efter en utebliven mens. Att testa ditt urin direkt på morgonen kan också öka träffsäkerheten.
  • Vem som använder dem — Friska kvinnor får ägglossning vid en eller annan tidpunkt under hennes menstruationscykel. Dessutom kan det befruktade ägget fästa i en kvinnas livmoder vid olika tidpunkter. hCG produceras endast när detta sker. I upp till 10% av kvinnorna inträffar inte fästningen förrän efter första dagen av en utebliven mens. Hemtester är därmed korrekt en dag efter en utebliven mens för vissa kvinnor, men inte för andra.
  • Testets varumärke — Vissa hemtester är känsligare än andra. Detta gör vissa tester bättre än andra när det gäller att upptäcka hCG tidigt.

Vad händer om mitt graviditetstest visar sig vara positivt?

Om graviditetstestet visar sig vara positivt, innebär det att du är gravid. Om du har tagit ett graviditetstest, är det viktigt att besöka en läkare för ett ytterligare test. En vårdgivare kan bekräfta resultaten, och diskutera med dig om dina alternativ om du är osäker på vad du ska göra, samt hjälpa dig att få mödravård om du vill fortsätta med din graviditet. Att träffa en läkare tidigt i graviditeten kommer att hjälpa dig och ditt barn att hålla sig friska.

Mitt hembaserade graviditetstest säger att jag inte är gravid. Kan jag fortfarande vara gravid?

Ja. De flesta hembaserade graviditetstesterna föreslår att du tar testet igen efter några dagar eller någon vecka för att se om resultatet fortfarande är negativt.

Noggrannheten i hemtestresultat varierar från kvinna till kvinna och många saker kan påverka testet. Ibland får kvinnor falska negativa resultat när de testar för tidigt under graviditeten. Det innebär att testet säger att du inte är gravid när du egentligen är. Andra gånger kan problem med graviditeten påverka mängden av hCG i urinen vilket ger felaktiga resultat.

Om ditt hemtest är negativt, testa dig själv igen efter ett par dagar eller en vecka. Om du fortsätter att få ett negativt resultat, men fortfarande tror att du är gravid, bör du uppsöka en läkare.

Är det möjligt att få ett falskt positivt resultat?

Falska positiva är ovanliga, men de inträffar under vissa omständigheter:

  • Om du har haft ett missfall eller en abort under de senaste åtta veckorna.
  • Om du har tagit ett fertilitetsläkemedel som innehåller hCG (används för att inducera ägglossning vid fertilitetsbehandlingar).
  • Om du har ett sällsynt medicinskt tillstånd såsom en hCG-utsöndrande tumör.
  • Om du använder ett utgånget eller en felaktig testutrustning.

Om du får ett tidigt positivt resultat och sedan får din mens snart därefter, kan du ha fått det som ibland kallas för en kemisk graviditet. Det innebär att ett befruktat ägg har fäst i livmodern och har utvecklats tillräckligt för att börja producera hCG, och sedan slutat utvecklas av någon anledning. Denna form av tidigt missfall händer oftast när det befruktade ägget är onormalt och oförmöget att utvecklas till ett embryo.

Efter en kemisk graviditet kan din mens vara lite tyngre och några dagar senare än vanligt. När graviditetstest var mindre känsliga än de är idag, så identifierades dessa mycket tidiga missfall aldrig. Vissa vårdgivare anser att detta är en ytterligare anledning varför du ska vänta en vecka efter din mens innan du genomför ett hembaserat graviditetstest.

Observera: En ektopisk graviditet resulterar vanligen i ett positivt graviditetstest, men det är ibland negativt på grund av lägre hCG-hormonnivåer. Kontakta din läkare omedelbart om du känner dig yr eller svimfärdig, har buksmärtor (i synnerhet en skarp eller stickande smärta i buken eller på ena sidan av bäckenet) eller onormal blödning, oavsett vad graviditetstestet säger.

De flesta tester har också en ”kontrollindikator” i resultatfönstret. Denna linje eller symbol visar om testet fungerar som det ska. Om kontrollampan inte visas, fungerar inte testet korrekt. Du bör aldrig lita på några resultat från ett HGT som verkar vara felaktigt.

Många märken ber dig att upprepa testet efter några dagar, oavsett resultatet du fick innan. Ett negativt resultat (speciellt strax efter en utebliven mens) behöver inte alltid betyda att du inte är gravid. Alla hemtester kommer med skriftliga instruktioner.

Vad gör jag om jag inte förstår resultaten?

Kvinnor tycker ibland  att resultatet av graviditetstest är svåra att läsa. Om det är oklart om graviditetstest du har tagit är positivt eller negativt, så kan du besöka en läkare för ett ytterligare test. Personalen på din lokala vårdcentral kan också hjälpa dig och berätta vad du ska göra härnäst.